MetaCentrum VO - virtuální organizace pro celou akademickou obec

Novinky
16. 11. 2016: Rozšíření experimentálního prostředí o nový cluster meduseld
Do experimentálního prostředí s PBS Pro jsme přidali nový SMP cluster meduseld...
8. 11. 2016: Zprovoznili jsme nový cluster tarkil obsluhovaný novým dávkovým systémem PBS Pro
Zřídili jsme nové experimentální prostředí s PBS Pro, dostupné přes čelní uzel tarkil.grid.cesnet.cz ...
28. 6. 2016: Pozvánka na Technical Computing Camp 2016
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt vypracovaný s použitím nástrojů MATLAB nebo COMSOL Multiphysics...
22. 6. 2016: Nový HW v MetaCentru
MetaCentrum bylo rozšířeno o nový cluster exmag.fzu.cz na FZÚ AV ČR v Praze...
Výpadky
od 1.11.2016: Odstávka frontendu tarkil.cesnet.cz
Z důvodu přesunu na nový HW je odstavený frontend tarkil ...
27.10.2016 od 10:00: Plánovaný upgrade diskového pole /storage/brno3-cerit/
Ve čtvrtek 27. 10. 2016 od 10 hodin dojde k přepojování diskového pole /storage/brno3-cerit/ (storage-brno3-cerit.metacentrum.cz) na nový HW. ...
30.8.2016 22:00-0:00: Odstávka frontendu zuphux.cerit-sc.cz
V úterý 30. 8. 2016 dojde ke dvouhodinové odstávce frontendu zuphux z důvodu přesunu systému na nový HW...
25.7.2016 10:00 : Plánovaný výpadek Hadoop clusteru
V pondělí 25. 7. 2016 10:00 dojde k odstávce Hadoop clusteru z důvodu upgradu....
Stav zdrojů
Current state
Hardware
Hardware
Přihláška
Application form
Wiki
Wiki

Vítejte na stránkách virtuální organizace MetaCentrum

MetaVO je jedna z virtuálních organizací české Národní Gridové Iniciativy MetaCentrum NGI a je otevřená všem akademickým pracovníkům a studentům členů sdružení CESNET. Uživatelé registrovaní v MetaVO mají možnost bezplatného využití výpočetní a úložné kapacity a řady aplikačních programů, za všechny např. Matlab, Maple, Gaussian,...

Chcete-li se stát uživatelem MetaCentra, vyplňte přihlášku. Členství v MetaCentru je bezplatné pro akademické pracovníky a studenty členů sdružení CESNET.

My Vám to spočítáme ...

 

mapkaMC_2016_zelena

 

 

V současné době jsou hlavními středisky MetaCentra: Masarykova univerzita v Brně (Centrum CERIT-SC a Přírodovědecká fakulta MU), UOCHB, Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta aplikovaných věd), Jihočeská univerzita (Cluster PřF), Akademie věd (Fyzikální ústav), Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a CESNET z.s.p.o.

 

 

 

Poslední změna:2016-05-06 12:10:06