Zdroje a úlohy

Navigace: Osobní pohled | Sestavovač qsub | Fyzické stroje | Stav PBS uzlů | Virtuální stroje | Fronty úloh | Úlohy | Čekající úlohy | Uživatelé | Vlastnosti strojů | Seznam hardware | Cloud | Statistiky využití

Aktuální stav V této části naleznete on-line informace o stavu výpočetních zdrojů MetaCentra. Informace jsou přebírány z plánovacích systémů PBS, z accountingové databáze obsahující informace o proběhlých úlohách a ze systému Perun udržujícího informace o strojích, uživatelích a účtech.

Přehledné grafy dokumentující provoz v MetaCentru za delší období naleznete v sekci Statistiky.

Vysvětlení stránek zobrazujících stav

Následující tabulka vysvětluje jednotlivé stránky.

Osobní pohled
Stránka zobrazuje fronty a stroje dostupné konkrétnímu uživateli. Pro zobrazení je nutná autentizace stejným způsobem jako do sekce Můj účet.
Přístupnost front a uzlů záleží na nastavení požadavků front a uzlů. Fronty označené obrázkem zámku jsou přístupné pouze určitým uživatelům či skupinám uživatelů (kterým zjistíte z detailu fronty). Uzly přiřazené určité frontě jsou uživateli přístupné pouze má-li přístup do oné fronty. Dále jsou uzly přístupné přes určitou frontu jen mají-li vlastnost frontou vyžadovanou. A vždy má na uzel přístup pouze ten uživatel, který má na uzlu zřízen účet. O účty na dalších strojích si můžete požádat v sekci Můj účet - Žádost o další účty.
Stroje
Stránka se seznamem strojů zobrazuje všechny stroje ovládané plánovacím systémem Torque a jejich okamžité využití, znázorněné barvami. Kliknutím na stroj zobrazíte jeho detail.
Detail stroje
Detail stroje zobrazuje informace dostupné o stroji, především počet a využití CPU, množství a využití paměti a seznam běžících úloh. Kliknutím na úlohu zobrazíte její detail.
Úlohy
Seznam úloh zobrazuje všechny úlohy zavedené v Torque, barevně je rozlišen jejich stav (běží, ve frontě, pozastavena, atd.). Úlohy je možné řadit podle jednotlivých sloupců kliknutím na nadpisy sloupců. Kliknutím na identifikátor úlohy zobrazíte její detail.
Detail úlohy
Detail úlohy zobrazuje veškeré známé informace o úloze. V první tabulce jsou vybrány nejdůležitější údaje, ve druhé jsou pak všechny údaje pod názvy používanými v Torque. Kliknutím na stroj v seznamu strojů zobrazíte jeho detail, kliknutím na název fronty zobrazíte detail fronty ve které je úloha zařazena.
Fronty úloh
Seznam zobrazuje údaje o frontách úloh, zvláště časová omezení kladená na úlohy do nich zařazené a počet úloh ve frontě již zařazených. Kliknutím na název fronty zobrazíte její detail.
Detail fronty
Detail fronty zobrazuje všechny úlohy v ní zařazené. Kliknutím na id úlohy zobrazíte její detail.
Stroje s vlastností
První část stránky s vlastnostmi strojů podává přehled o volných CPU a strojích podle definovaných vlastností. Tuto tabulku využijete při zjišťování kolik CPU je volných na strojích s požadovanými vlastnostmi.
Vlastnosti jsou řetězce přiřazené každému stroji, při zadávání úlohy můžete specifikovat požadované stroje právě pomocí vlastností. Např. vlastnost "xeon" je přiřazena všem strojům s CPU Intel Xeon. Tabulku je možné seřazovat kliknutím na popisy sloupců.
Vlastnosti strojů
Druhá část stránky s vlastnostmi strojů podává přehled o vlastnostech přiřazených jednotlivým strojům, pokud např. stroj má vlastnosti "brno,linux,xeon,myrinet", znamená to že je umístěn v Brně, má operační systém Linux, jeho CPU jsou Xeony a má síťovou kartu Myrinet, tj. může komunikovat s ostatními uzly velice rychle.
Uživatelé
Tabulka zobrazuje seznam uživatelů, jež mají zrovna alespoň jednu úlou v některé frontě, a počet jejich úloh a použitých CPU, rozdělený na zrovna běžící a ostatní (ve frontě, pozastavené atd.). Kliknutím na jméno uživatele si zobrazíte jeho detail. Tabulku je možné seřazovat kliknutím na nadpisy sloupců.
Detail uživatele
Detail uživatele zobrazuje stručný seznam všech jeho úloh.

Poslední změna:2013-01-17 12:59:27