Odkud přicházíte ?

Zvolili jste registraci ke službě, která je určena pouze akademickým pracovníkům, zaměstnancům a studentům vědeckovýzkumných institucí v České republice a to pouze za účelem výzkumu.

Pro ověření osobních údajů využíváme Českou akademickou federaci identit eduID.cz. Identitu a ověřené údaje poskytuje domovská organizace uživatele, která garantuje jejich správnost. U uživatelů z akademických a výzkumných institucí, které jsou členy eduID.cz, dokážeme ověřit totožnost on-line. Většina vysokých škol a akademických institucí v ČR je do federace identit eduID.cz zapojena. Pokud Vaše instituce v seznamu není, ověření akademického původu zajišťuje CESNET.

eduID.cz
Mám účet v organizaci zapojené do eduID.cz
?
Moje organizace není v eduID.cz a potřebuji ověřit svoji náhradní identitu