Hlášení problémů

Primární kontakt pro řešení většiny problémů spojených s provozem MetaCentra je adresa meta@cesnet.cz.

Na adresu meta@cesnet.cz lze posílat všechny připomínky a náměty pro práci MetaCentra, stejně jako dotazy technického charakteru, které mají být směrovány systémovým administrátorům. Sem je možno zasílat i konkrétní připomínky např. k míře využití zdrojů MetaCentra nebo upozornění na uživatele porušující pravidla používání počítačů MetaCentra. Na tuto adresu je též nutno zasílat všechna hlášení o chybách a technických problémech, které potkaly uživatele MetaCentra, dotazy na použití konkrétního programového vybavení pokud relevantní informace nejsou v dokumentaci či informace o abnormální funkci instalovaného programového vybavení.

RT systém

Veškerá nová korespondence došlá na adresu meta@cesnet.cz je zaznamenána v RT (Request Tracker - sledovač požadavků) systému, který vytvoří tzv. lístek a přidělí mu jednací číslo.

O vytvoření lístku je e-mailem informován autor původního e-mailu i všichni lidé v MetaCentru odpovědní za řešení problémů uživatelů. Jednací číslo lístku se objevuje v záhlaví (subject) všech e-mailů týkajících se daného lístku, např. [CESNET #12345]. Podle tohoto jednacího čísla jsou veškeré e-maily došlé na meta@cesnet.cz zařazovány k příslušnému lístku. Pokud tedy odpovídáte na dotaz pracovníka MetaCentra týkající se určitého lístku, zachovejte tuto identifikaci lístku v záhlaví e-mailu.

Po vyřešení lístku je lístek uzavřen, o čemž je původní autor lístku informován e-mailem. Jakákoliv odpověď lístek znovu otevře.

 

Poslední změna:2018-10-11 12:03:46