Zpřístupnění clusteru centra CERIT-SC

Zpřístupnění clusteru centra CERIT-SC

Jsem rád, že k vánočnímu přání mohu přidat i jeden splněný slib. Centrum CERIT-SC dává uživatelům MetaCentra k dispozici první výpočetní cluster.

Cluster tvoří 8 uzlů po 80 jádrech CPU ve sdílené paměti, podrobnější informace najdete na http://www.cerit-sc.cz/cs/Hardware/.

Účty na clusteru vám byly zřízeny automaticky, není třeba o ně nijak speciálně žádat. Cluster je obsluhován vlastním serverem dávkového systému Torque. Postup, jak na něm spustit úlohu, informace o připojených discích apod. najdete na http://www.cerit-sc.cz/cs/docs/.

Centrum CERIT-SC je do značné míry experimentální infrastrukturou, nikoli jen prostředím pro rutinní výpočty, proto uvítáme a budeme vstřícní k námětům na zajímavé nestandardní použití těchto zdrojů.

S veškerými připomínkami, dotazy, hlášením problémů atd. se prosím obracejte na adresu support@cerit-sc.cz.


Aleš Křenek, CERIT-SC, 23. 12. 2011