Reorganizace souborových systémů v Plzni

Reorganizace souborových systémů v Plzni

V souvislosti s dříve avizovaným rozšířením úložných kapacit v MetaCentru došlo k reorganizaci úložných kapacit v Plzni:

* domovské adresáře z nympha:/home (již nyní sdílené s clustery minos a konos) byly přesunuty na nové diskové pole
* všechny plzeňské stroje {nympha,minos,konos,ajax} sdílí nyní tento /home, k dispozici je zda cca 45 TB volného místa
* tento adresář je zároveň dostupný na všech strojích metacentra v /storage/plzen1/home
* data z konos:/home byla již dříve nakopírována na /storage/brno1/home/LOGIN/konos_home
* data z ajax:/home jsou k dispozici na /storage/plzen1/home/LOGIN/ajax_home
* standardní kvóta pro /storage/plzen1/: 1 TB

Dále jsou nově na všech strojích v MetaCentru (s vlastností 'nfs4') dostupné následující svazky:

* /storage/brno1/home/LOGIN (storage-brno1.metacentrum.cz,smaug1.ics.muni.cz)
* /storage/brno2/home/LOGIN (storage-brno2.metacentrum.cz,nienna1|nienna2|nienna-home.ics.muni.cz)
* /storage/plzen1/home/LOGIN (storage-plzen1.metacentrum.cz, storage-eiger1|storage-eiger2|storage-eiger3.zcu.cz)

Data na všech třech diskových polích jsou pravidelně zálohována.

Stávající označení svazku /storage/home/ bude fungovat jen po přechodnou dobu. Používejte místo něj /storage/brno1/home/

--------------------------------------------------------
POZOR
--------------------------------------------------------
Na /storage/brno1/ dochází místo, prosíme, zvažte přesun některých svých dat na nová disková pole v Brně a Plzni.
--------------------------------------------------------


Ivana Křenková, 23. 5. 2012