IT4I vyhlašuje Veřejnou grantovou soutěž

IT4I vyhlašuje Veřejnou grantovou soutěž

Superpočítačové centrum IT4Innovations vyhlašuje 1. kolo Veřejné
grantové soutěže, ve kterém bude rozděleno 4 750 000 core hours.

Příjem žádostí probíhá do 4. 3. 2013. Detailní informace, včetně
elektronického formuláře žádosti, naleznete zde:
http://www.it4i.cz/vypocetni-cas-verejny.php.

Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnanci jiných akademických a
výzkumných institucí než IT4Innovations, které mají sídlo nebo pobočku v
České republice (jedná se i o zaměstnance VŠB-TUO, OU, OSU, UGN AV a
VUT, kteří neparticipují na projektu IT4Innovations). Dále osoby, které
získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných
zdrojů České republiky. Pro oprávněnost žadatele není důležité
občanství.

Cílem grantových soutěží IT4Innovations je rozdělení výpočetního času s
ohledem na rozvoj a aplikaci superpočítačových metod, stejně jako na
přínos a užitek pro společnost. Veřejná grantová soutěž bude vypisována
dvakrát za rok. Nabídky budou procházet vědeckým, technickým a
ekonomickým hodnocením.

Pro zájemce z řad zaměstnanců IT4Innovations vyhlašujeme Interní
grantovou soutěž. Informace o ní naleznete zde:
http://www.it4i.cz/vypocetni-cas-interni.php.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na open.access.it4i@vsb.cz.

S pozdravem,
Branislav Jansík
Ředitel Superpočítačového centra IT4Innovations


Ivana Křenková, 9. 1. 2013