Reorganizace front centra CERIT-SC

Reorganizace front centra CERIT-SC

V reakci na časté výpadky elektřiny v Jihlavě v důsledku letních bouřek jsme přistoupili k reorganizaci front na clusterech centra CERIT-SC. Dlouhé fronty byly posíleny v Brně, v Jihlavě jsou v tuto chvíli povolené fronty do 4 dnů. S ustáváním bouřek a s minimalizací pravděpodobnosti dalšího výpadku budeme délku front postupně navyšovat.

Clustery v Jihlavě jsou na nezálohovaných okruzích kvůli nedostatečné kapacitě místních záložních zdrojů (při výstavbě serverovny nebylo s takovým příkonem počítáno). Posílení jejich kapacity by znamenalo netriviální investiční výdaje z prostředků Masarykovy univerzity, což je na pronajatém sále organizačně i administrativně velmi obtížné. V současné době se staví nové sály v Brně v rekonstruované budově Fakulty informatiky MU, kam tyto clustery v případě potřeby přesuneme (výhledově přelom 2014/15).

Omlouváme se za způsobené komplikace.


Ivana Křenková, 14. 8. 2013