Nový HW v MetaCentru

Nový HW v MetaCentru

MetaCentrum bylo rozšířeno o dva nové clustery a diskové pole:

Stroje jsou přístupné po dobu testování pouze přes frontu debian7, i pro gpu úlohy.

Stroje jsou přístupné po dobu testování přes fronty debian7 a luna.

 
S přáním příjemného počítání,
MetaCentrum

 


Ivana Křenková, 26. 11. 2013