Zpřístupnění HSM datových úložišť CESNET v Jihlavě

Zpřístupnění HSM datových úložišť CESNET v Jihlavě

Datový prostor na hierarchickém úložišti (HSM) v Jihlavě je nyní přímo přístupný ze všech strojů MetaCentra a CERIT-SC. Úložiště je připojeno v adresáři /storage/jihlava2-archive/home/

Uživatelé z virtuální organizace MetaCentrum mají k dispozici diskový prostor standardně s kvótou 5 TB, starší data jsou přesouvána na pásky a MAID. Kvóta může být na požádání navýšena.

Pro HSM platí odlišné nastavení (platí pro Jihlavu i Plzeň):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Prosíme zvažte přesun svých archivních dat, která nepotřebujete bezprostředně        
|k výpočtům (ze svazků /storage/<lokalita>/home/ na některé z připojených HSM          
|(/storage/plzen2-archive/ nebo /storage/jihlava2-archive/).                          
|Na brněnských svazcích dochází místo. Navíc získáte výhodu zálohování ve dvou kopiích.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální využití úložišť: http://metavo.metacentrum.cz/cs/state/personal
Návod, jak data kopírovat: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Archivní_data

Úložiště HSM se hodí zejména pro odkládání archivních dat, se kterými se již aktivně nepracuje. Nepoužívejte jej pro živá data nebo pro data, nad kterými se bezprostředně provádějí výpočty. Úložiště je hierarchické, to znamená, že systém automaticky přesouvá déle nepoužívaná data na pomalejší média, v tomto případě magnetické pásky a vypínatelné disky (MAID). Data jsou přitom stále pro uživatele viditelná v souborovém systému, jen je třeba počítat s tím, že přístup k dlouho nepoužitým datům může být pomalejší.

Dokumentaci k adresářové struktuře HSM úložiště najdete na
https://du.cesnet.cz/wiki/doku.php/cs/navody/home-migrace-plzen/start
Kompletní dokumentaci úložiště najdete na https://du.cesnet.cz/wiki/doku.php/cs/navody/start

Úložiště je provozováno Oddělením datových úložišť CESNET, http://du.cesnet.cz.
S dotazy a žádostmi na uživatelskou podporu se obracejte na podporu MetaCentra (meta@cesnet.cz).


Ivana Křenková, 7. 4. 2014