Nový plánovač v CERIT-SC

Nový plánovač v CERIT-SC

V uplynulých letech se centrum CERIT-SC společně s MetaCentrem zabývalo zhodnocením efektivity stávajícího Torque plánovače. Výsledkem dlouhodobého výzkumu bylo vyvinutí nového plánovače založeného na tvorbě rozvrhu, který řeší nejkritičtější nedostatky původního plánovače.

Nový plánovač bude nasazen na Torque serveru @wagap příští týden. Aktuální běžící úlohy nebudou přepnutím plánovače ovlivněny.

Mezi klíčové výhody nového rozvrhového plánovače patří:

Základní funcionalita stávajícího plánovacího systému zůstává zachována (qsub příkazy).
Příkaz "qstat" i grafický interface PBSmon začne zobrazovat přibližnou dobu startu a ukončení úlohy a zdroje, na kterých je úloha plánována.

Přehled o aktuálních úlohách je k dispozici na stránce http://metavo.metacentrum.cz/schedule-overview/ a také v aplikaci PBSmon, tak jako doposud.

Popis nového plánovače a hlavní odlišnosti jsou popsané v dokumentaci na wiki:
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Manual_for_the_TORQUE_Resource_Manager_with_a_Plan-Based_Scheduler

Největší změnou je skutečnost, že plánovač nepoužívá fronty, s výjímkou prioritních front dedikovaných uživatelské komunitě na základě speciální domluvy.

Protože nasazení nového plánovače je významným zásahem do infrastruktury, žádáme uživatele, aby nám hlásili neobvyklé chování plánovače na adresu uživatelské podpory support@cerit-sc.cz. Uživatelská podpora bude po přechodnou dobu posílena o vývojový tým nového plánovače.

 

Ivana Křenková, 17. 7. 2014