Pozvánka na Seminář gridového počítání 2014 -- Matlab & aktuality infrastruktur

Pozvánka na Seminář gridového počítání 2014 -- Matlab & aktuality infrastruktur

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Semináře gridového počítání 2014, který se bude konat dne 2. prosince 2014 (cca 10-17hod.) v Praze na Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1.

Registrace na seminář, který je zdarma přístupný nejen uživatelům národního gridu, je k dispozici na http://metavo.metacentrum.cz/metareg/

Seminář bude věnován přehledu informací a novinek o českém národním gridovém a cloudovém prostředí MetaCentrum a CERIT-SC (nový plánovací systém, nové výpočetní zdroje, novinky a tipy ve využití infrastruktur, výsledky spoluprací s uživatelskými skupinami, atp.).

Titulárním sponzorem letošního setkání je společnost Humusoft s.r.o., mj. dodavatel výpočetního prostředí MATLAB. V rámci dopoledního bloku semináře tak budou odborníci společnosti Humusoft prezentovat přehled možností vědeckovýzkumného využití nástroje MATLAB, včetně prezentace možností paralelního, distribuovaného a GPU počítání. Prezentovány budou i informace o efektivním spouštění Matlab výpočtů v prostředí námi poskytované infrastruktury. Více informací najdete na stránkách semináře.

V rámci semináře bychom rádi uvítali i 3-4 prezentace Vás, našich uživatelů, které posléze rádi odměníme "děkovacím záznamem" a tím navýšením Vašeho fairshare indikátoru (=> rychlejším spouštění Vašich úloh). Návrhy prezentací během cca 15 minut informujících o Vašem výzkumu realizovaném na námi poskytovaných infrastrukturách nám prosíme zasílejte do 23. listopadu na adresu meta@cesnet.cz .

Poznámka: Vámi prezentovaný výzkum vůbec nemusí souviset s Matlabem -- v rámci těchto prezentací bychom Vás rádi poprosili především o náhled do Vašich výzkumných aktivit a výsledků (a přínosů, které Vašemu výzkumu naše infrastruktura poskytuje), ať už je realizujete v jakémkoliv nástroji...

Těšíme se na viděnou!

S přátelským pozdravem
MetaCentrum & CERIT-SC.

PS: Seminář je organizován projektem MetaCentrum sdružení CESNET a Centrem CERIT-SC za významné spoluúčasti zmíněného partnera -- společnosti Humusoft s.r.o., výhradního zástupce americké firmy MathWorks, Inc. pro Českou republiku a Slovensko.


Tom Rebok, 7. 11. 2014