Nový HW v MetaCentru

Nový HW v MetaCentru

MetaCentrum bylo rozšířeno o nový výpočetní cluster a stroj s velkou pamětí:

Stroje jsou spravované Torque serverem @arien a přístupné přes frontu vlastníků "ubo" a standardní fronty s délkou trvání do 2 dnů.

Stroj je spravovaný Torque serverem @wagap a přístupný přes frontu "uv". Výkon každého uzlu dle SPECfp2006: 13198 (34.37 na jádro).

 
S přáním příjemného počítání,
MetaCentrum & CERIT-SC

 


Ivana Křenková, 21. 1. 2015