Nový HW v MetaCentru

Nový HW v MetaCentru

MetaCentrum bylo rozšířeno o nový cluster CERIT-SC:

Cluster zefron je dostupný přes standardní frontu na Torque serveru wagap.cerit-sc.cz.

Jeden uzel (zefron8) je osazen GPU kartou NVIDIA Tesla K40, zapůjčenou z Loschmidt Laboratories. GPU úloha se v prostředí CERIT-SC (server @wagap) zadává jako standardní úloha, pouze se specifikací počtu GPU:

 -l nodes=1:ppn=X:gpu=1

Kompletní seznam dostupných výpočetních serverů je na http://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/hardware.

S přáním příjemného počítání
Ivana Křenková, MetaCentrum & CERIT-SC
 
 

Ivana Křenková, 28. 1. 2016