Zprovoznili jsme nový cluster tarkil obsluhovaný novým dávkovým systémem PBS Pro

Zprovoznili jsme nový cluster tarkil obsluhovaný novým dávkovým systémem PBS Pro

Vážení uživatelé,

rádi bychom představili nový plánovací systém PBS Professional (PBS Pro), který nyní nasazujeme v testovací verzi v experimentálním prostředí dostupném z čelního uzlu tarkil.grid.cesnet.cz.

PBS Pro v budoucnosti nahradí stávající plánovač Torque, doporučujeme tedy si jej s předstihem vyzkoušet už nyní.

Důvod pro změnu:

Změny PBS Pro oproti Torque:

Použití experimentálního prostředí s PBS Pro:

Dokumentace k novému plánovacímu prostředí PBS Professional: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Prostředí_PBS_Professional

Věříme, že nové možnosti, které PBS Pro poskytuje, umožní uživatelům MetaCentra lépe specifikovat své úlohy a tedy i snadněji a rychleji získat zajímavé výsledky ve svém výzkumu.

Připomínky a náměty můžete posílat do RT meta@cesnet.cz


Karolína Trachtová, 8. 11. 2016