Rozšíření experimentálního prostředí o nový cluster meduseld

Rozšíření experimentálního prostředí o nový cluster meduseld

Vážení uživatelé,

s potěšením oznamujeme, že jsme do experimentálního prostředí s plánovacím systémem PBS Professional (PBS Pro), dostupného z čelního uzlu tarkil.grid.cesnet.cz, přidali nový cluster:

SMP cluster meduseld.grid.cesnet.cz, 6 uzlů (336 CPU jader), každý s následujícími parametry:

 

Použití experimentálního prostředí s PBS Pro:


Dokumentace k novému plánovacímu prostředí PBS Professional: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Prostředí_PBS_Professional

Připomínky a náměty můžete posílat do RT meta@cesnet.cz


Ivana Křenková, 16. 11. 2016