Nový cluster s Xeon Phi v experimentálním prostředí centra CERIT-SC

Nový cluster s Xeon Phi v experimentálním prostředí centra CERIT-SC

Vážení uživatelé,

Centrum CERIT-SC zprovoznilo nový speciální cluster s procesory Intel Xeon Phi 7210. Cluster je dostupný z nově vytvořeného experimántálním prostředí PBS Pro plánovacího serveru @wagap-pro

Xeon Phi je masivně paralelní architektura složená z velkého množství x86 jader (tzvn. Many Integrated Core). Narozdíl od starší generace, nový Xeon Phi (vychází z architektury Knight Landing) je self-booting systém (konvenční CPU není nutné), plně kompatibilní s architekturou x86. Úlohy se proto mohou spouštět stejným způsobem jako na konvenčních procesorech s využitím stejných aplikací. Není vyžadována rekompilace nebo přepis algoritmu aplikace, i když speciáně upravené úlohy dokážou z této technologie více profitovat. Xeon Phi procesory mají oproti konvenčním procesorům velmi malý výkon na jádro, přínos Xeon Phi se objeví až při využití ve vysoce paralelních úlohách.

Porovnání Xeon Phi s konvenčním procesory:
http://sc16.supercomputing.org/sc-archive/tech_poster/poster_files/post133s2-file3.pdf

 

Použítí Xeon Phi v experimentálním prostředí PBS Pro centra CERIT-SC (@wagap-pro)

Dokumentace k novému plánovacímu prostředí PBS Professional: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/PBS_Professional 


Jak efektivně využít Xeon Phi

Navzdory deklarované kompatibilitě s x86 CPU, ne všechny typy úloh jsou vhodné pro Xeon Phi.

Více informací o architektuře Xeon Phi poskytne webinář https://colfaxresearch.com/how-knl/

MetaCentrum & CERIT-SC


Ivana Křenková, 24. 2. 2017