Další rozšíření strojů dostupných v prostředí PBSPro (@arien-pro)

Další rozšíření strojů dostupných v prostředí PBSPro (@arien-pro)

Velká část uzlů a frontendů byla převedena z plánovacího prostředí PBS Torque (@arien) do PBS Pro (@arien-pro).

Prostředí bude postupně dále rozšiřováno na úkor PBS Torque serveru @arien; to se bude brzy rušit úplně.

Důležité:

Sestavovač qsub a další informace jsou k dispozici v aplikaci PBSMon: https://metavo.metacentrum.cz/cs/state/personal

Dokumentace k novému plánovacímu prostředí PBS Professional je na wiki: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Prostředí_PBS_Professional 


Ivana Křenková, 3. 3. 2017