Další rozšíření PBS Pro prostředí v CERIT-SC

Další rozšíření PBS Pro prostředí v CERIT-SC

CERIT-SC pokračuje s přesunem běžných výpočetních strojů z prostředí PBS Torque @wagap do nového prostředí s plánovacím systémem PBS Pro @wagap-pro.

Stroje zařazené v PBS Pro jsou v PBSMonu označené nápisem "Pro" https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/nodes/physical
Volné stroje v prostředí Torque (@wagap) postupně přesunujeme do PBS Pro (@wagap-pro).

Frontend zuphux.cerit-sc.cz zůstává prozatím (do převedení alespoň poloviny zdrojů) nastaven defaultně na prostředí @wagap. Pro aktivaci PBSPro na tomto frontendu je proto nutné, provést po přihlášení aktivaci nového prostředí příkazem:

 zuphux$ module add pbspro-client  ... nastaví PBSPro prostředí @wagap-pro

obdobně 

 zuphux $ module rm pbspro-client   ... vrátí Torque prostředí @wagap
 
Přehled dostupných front: https://metavo.metacentrum.cz/cs/state/queues
 

Připomínáme hlavní odlišnosti PBS Pro:

Dokumentace k novému plánovacímu prostředí PBS Professional: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/PBS_Professional 
PBSPro Quick Start (PDF): https://metavo.metacentrum.cz/export/sites/meta/cs/seminars/seminar2017/tahak-pbs-pro-small.pdf
Představení PBS Pro ze Semináře gridového počítání 2017 (PDF): https://metavo.metacentrum.cz/cs/seminars/seminar2017/presentation-Klusacek.pptx

 

Uživatelská podpora centra CERIT-SC


Ivana Křenková, 20. 4. 2017