Novinky infrastruktury

Novinky infrastruktury

1) reinstalace strojů na Debian9 (CERIT-SC)
2) Speciální uzel/frontend oven.ics.muni.cz pro řízení a plánování úloh 


1) Reinstalace strojů na Debian9 (CERIT-SC @wagap-pro)

Na vybraných strojích v defaultní frontě centra CERIT-SC (aktuálně zewura7) testujeme nasazení OS Debian9.
Pokud se nevyskytnou problémy, bude počet strojů s OS Debian9 postupně narůstat. Pro upgrade budeme využívat všech plánovaných i neplánovaných odstávek clusterů.

Seznam uzlů s OS Debian9 je možné zobrazit v Sestavovači Qsub (volba :os=debian9) https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/qsub_pbspro

Pokud nenastavíte nic, budete ještě po přechodnou dobu spouštět úlohy ve frontě default@wagap-pro na strojích výhradně s OS Debian8. Pokud chcete vyzkoušet připravenost svých skriptů na nový operační systém, můžete využit následující volby:

zuphux$ qsub -l select=1:ncpus=2:mem=1gb:scratch_local=1gb:os=debian9 …
zuphux$ qsub -l select=1:ncpus=2:mem=1gb:scratch_local=1gb:os=debian8 …
zuphux$ qsub -l select=1:ncpus=2:mem=1gb:scratch_local=1gb:os=^any …

Případné problémy s během aplikací (chybějícími knihovnami apod.) na strojích s OS Debian9 nám, prosím, neprodleně hlaste na meta@cesnet.cz .

Poznámka: Některé speciální stroje dostupné ve speciálních frontách mohou mít odlišný OS, např. urga, ungu (ve frontě uv@wagap-pro) a phi (ve frontě phi@wagap-pro) běží na OS CentOS 7.


2) Speciální uzel/frontend oven.ics.muni.cz pro řízení a plánování úloh

Speciální uzel/frontend oven.ics.muni.cz s velkým množstvím nevýkonných virtuálních CPU je určený především pro běh výkonnostně nenáročných řídících/resubmitovacích úloh. Je přístupný přes speciální frontu 'oven', která je dostupná všem uživatelům MetaCentra.

Nastavení fronty 'oven':

Parametry uzlu oven.ics.muni.cz:

Jednoduchý příklad submitovací úlohy:

echo "echo hostname | qsub" | qsub -q oven

Více informací na wiki https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Uzel_Oven

 


Ivana Křenková, 26. 10. 2017