Nové nastavení fronty gpu a gpu_long

Nové nastavení fronty gpu a gpu_long

Tento týden došlo ke změně nastavení front gpu@wagap-pro, gpu@arien-pro a gpu_long@arien-pro.

Kvůli omezení přístupu ne-GPU úloh na GPU stroje jsme ve frontách gpu a gpu_long na obou PBS serverech nastavili nutnost explicitního zadání požadavku na minimálně jednu GPU kartu, např.:

Pokud není GPU karta v zadání úlohy požadovaná, zobrazí se následující hlášení a úloha není systémem přijata:

     'qsub: Job violates queue and/or server resource limits'

 

Zároveň jsme k 26. 6. 2018 nastavili průchodnost úloh ve frontách gpu mezi oběma PBS servery (úlohy z fronty gpu na arien-pro můžou být spuštěny PBS serverem wagap-pro a naopak). Fronta gpu_long je spravovaná pouze PBS serverem arien-pro, té se změna netýká.

Více informací o nastavení GPU:  https://wiki.metacentrum.cz/wiki/GPU_clusters

  

S díky za pochopení,

Uživatelská podpora MetaCentra

 

 

 


Ivana Křenková, 27. 6. 2018