Novinky infrastruktury

Novinky infrastruktury

  1. Nový GPU stroj grimbold s 2x nVidia Tesla P100 a rozšíření glados1 o 1x nVidia TITAN V
  2. Dokončení přechodu na OS Debian9
  3. Nové moduly Amber (GPU i MPI)


1) Nový GPU stroj grimbold s 2x nVidia Tesla P100 a rozšíření glados1 o nVidia TITAN V

Cluster je dostupný prostřednictvím 'gpu' fronty a krátkých standardních front.

Kvůli problémům s kompatibilitou nějkterých SW je tato karta k dispozici ve speciální frontě gpu_titan na PBS serveru wagap-pro.

 

Všechny GPU stroje běží již na OS Debian9, v případě problémů s kompatibilitou vyzkoušejte přidání modulu debian8-compat.

Pokud narazíte na problém s kompatibilitou mezi jednotlivými generacemi GPU karet, je možné omezit výběr strojů s určitou generací karet pomocí parametru gpu_cap=[cuda20,cuda35,cuda61,cuda70].

Aktuálně jsou k dispozici následující GPU fronty:

  

2) Dokončení přechodu na OS Debian9

V krátké době bude dokončen upgrade strojů s OS Debian8 na Debian9 v obou plánovacích systémech. Vyjímkou jsou staré stroje běžící na OS Debian8 v CERIT-SC (již po záruce), které budou vyřazené z provozu pravděpodobně na podzim a nemá u nich smysl upgrade provádět.

Problémy s kompatibilitou některých aplikací s OS Debian9 průběžně řešíme rekompilací nových SW modulů. Pokud narazíte na problém u své aplikace, vyzkoušejte přidání modulu debian8-compat na začátek spouštěcího skriptu. Pokud problémy přetrvávají, dejte nám vědět na meta@cesnet.cz .

Stroje s jiným OS (centos7) budou i nadále k dispozici přes speciální fronty: např. urga, ungu (ve frontě uv@wagap-pro) a phi (ve frontě phi@wagap-pro)Seznam uzlů s OS Debian9/Debian8/Centos7 je možné zobrazit v seznamu vlastností ve webové aplikaci PBSMon:

https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/props?property=os%3Ddebian9
https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/props?property=os%3Ddebian8
https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/props?property=os%3Dcentos7

 

3) Nové moduly Amber (GPU i MPI)

Moduly amber-14-gpu8 a amber-16-gpu zpřístupňují všechny verze binárek, nejen pro GPU (paralelní verze a verze pro GPU jsou odlišeny standardně příponami .MPI resp. .cuda a .cuda.MPI), a jsou kompilovány pro os=debian9

Všechny GPU stroje již nyní běží pod OS Debian9, ale pokud není v zadání úlohy explicitně požadována GPU, je třeba os=debian9 explicitně zadávat, dokud běží neupgradované stroje.

Doporučujeme používat tyto nové balíčky (lépe optimalizované než starší modul amber-16).

 


Ivana Křenková, 9. 8. 2018