Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC

Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC

Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC


1) Nové webové rozhraní pro spouštění grafických SW -- OnDemand

OpenOnDemand je služba, která uživateli umožňuje přístup k výpočetním prostředkům CERIT-SC prostřednictvím webového prohlížeče v grafickém režimu. Mezi aktuálně dostupné aplikace patří Matlab, ANSYS a VMD, další budou podle zájmu přibývat. Pro webové rozhraní Open OnDemand https://ondemand.cerit-sc.cz/ je přihlašovací jméno a heslo stejné jako pro Metacentrum.

V případě dotazů kontaktujte support@cerit-sc.cz

Více informací je k dispozici v dokumentaci  https://wiki.metacentrum.cz/wiki/OnDemand

 

2) Frameworky pro deep learning (NGC) jsou k dispozici v MetaCentru

Na strojích v MetaCentru je nyní nově možné využít frameworky pro deep learning z NVIDIA GPU Cloudu. Frameworky je možné spouštět jak v Singularity (celé MetaCentrum), tak Dockeru (Podman; jen CERIT-SC).

Více informací je k dispozici v dokumentaci https://wiki.metacentrum.cz/wiki/NVidia_deep_learning_frameworks

  


3) Část SW jsme zpřístupnili přes CVMFS (CernVM filesystem)

CVMFS (CernVM filesystem) je souborový systém vyvinutý v Cernu, který umožňuje rychlé, škálovatelné a spolehlivé nasazení softwaru na distribuované výpočetní infrastruktuře. CVMFS je souborový systém jen pro čtení, v MetaCentru jej používáme pro ukládání některých SW modulů (alternativa AFS). Podobně jako svazky AFS je dostupný jako klientský software pro přístup k CVMFS repozitářům a serverových nástrojů pro vytváření nových repozitářů typu CVMFS.

Více informací je k dispozici v dokumentaci https://wiki.metacentrum.cz/wiki/CVMFS

 

 


Ivana Křenková, 10. 7. 2020