Novinky a změny k ukládání dat

Novinky a změny k ukládání dat

1) Zavedení kvót na maximální počet souborů

Vzhledem k narůstajícímu množství dat na našich polích jsou některé diskové operace již neúměrně dlouhé. Problémy způsobují zejména hromadné manipulace s daty (kopírování celých uživatelských adresářů, prohledávání, zálohování apod). Komplikace působí hlavně velké množství souborů, u některých uživatelů jsou to řádově i desítky miliónů.

Rádi bychom vás touto cestou požádali o kontrolu počtu souborů ve vašich domovských adresářích a jejich redukci.  Aktuální stav je uvedený

Kvóta kterou plánujeme zavést bude orientačně 1-2 milióny souborů na uživatele. Věříme, ze pro drtivou většinu z vás bude naprosto dostatečná, v odůvodněných případech bude možno ji navýšit obdobně jako datovou kvótu.

Kvóty plánujeme zavádět postupně v následujících měsících. Při redukci počtu souborů využívejte prosím přistup přímo přes frontendy diskových polí, jak je uvedeno na naší wiki v sekci Práce s daty: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Prace_s_daty

2) Zobrazení způsobu zálohovaní jednotlivých polí

Informace o způsobu zálohování jednotlivých polí jsou uvedeny na výše zmíněné wiki stránce Práce s daty, včetně doporučení jak nakládat s různými typy dat. I když bychom rádi zálohovali vše, není to ekonomicky či technicky vždy možné. Jakkoli jsou nehody vedoucí ke ztrátě dat řídké, rádi bychom opět zdůraznili, že ne každé pole je zálohované a je vhodné na to pamatovat při ukládání důležitých dat.

Abychom vám usnadnili orientaci v režimu záloh jednotlivých polí, nově ji zobrazujeme i v tabulce MOTD při každém přihlášení na výpočetní frontend.

3) Omezení možnosti zápisu do domovských adresářů cizími uživateli

Kvůli zvýšení bezpečnosti našich uživatelů jsme se rozhodli zrušit možnost zápisu cizími uživateli (ACL group a other) do kořenových domovských adresářů, ve kterých se nachází citlivé soubory typu .k5login, .profile apod, u kterých není žádoucí, aby s nimi mohl manipulovat někdo jiný než vlastník.

Proto budeme od 1.7. práva zápisu kontrolovat a strojově odebírat. Možnost zápisu do dalších podadresářů, typicky z důvodu sdílení dat v rámci skupiny, zůstává i nadále zachována.

Více informací naleznete na našich wiki stránkách v sekci Sdílení dat ve skupině:

https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Sdileni_dat_ve_skupine

  

S přátelským pozdravem
MetaCentrum

 


Ivana Křenková, 7. 6. 2021