Nástroj pro prodlužování úloh

Nástroj pro prodlužování úloh

Připravili jsme nástroj pro prodlužování úloh, který mohou v omezené míře využít uživatelé k prodloužení svých úloh, u kterých neodhadli potřebný čas walltime.

Úlohy je možné prodloužit z příkazové řádky na libovolném frontendu příkazem

qextend <full jobID> <additional_walltime>

Příklad:

(BUSTER)melounova@skirit:~$ qextend 8152779.meta-pbs.metacentrum.cz 01:00:00
The walltime of the job 8152779.meta-pbs.metacentrum.cz has been extended.
Additional walltime:	01:00:00
New walltime:		02:00:00

 

Jako prevence proti nadužívání nástroje (přílišná volnost v prodlužování by velmi ztížila plánování úloh) jsme nastavili následující limity:

Interval je klouzavý. Prodloužení úloh starší 30 dnů jsou „zapomenuta“ a již nezabírají Vaši kvótu.

Více informací najdete v dokumentaci https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Prolong_walltime

 

S přátelským pozdravem
MetaCentrum & CERIT-SC

 


Ivana Křenková, 22. 7. 2021