Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC

Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC

Novinky infrastruktury MetaCentrum & CERIT-SC


1) Přístup he GUI aplikacím z prohlížeče

Uživatelé mohou nově přistupovat ke grafickému rozhraní aplikací proklikem přes webový prohlížeč. Návod na wiki https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Remote_desktop#Quick_start_I_-_Run_GUI_desktop_in_a_web_browser.

 Dřívější způsob přístupem přes VNC klienta je nadále možný - viz https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Remote_desktop#Quick_start_II_-_Run_GUI_desktop_in_a_VNC_session a následující návody.
 

2) Historie uživatelských úloh

Uživatelé mohou nově získat historii svých úloh, včetně těch starších než 24 hodin, příkazem
 

pbs-get-job-history <job_id>


Pokud příkaz nalezne úlohu v archivu, vytvoří v aktuálním adresáři podadresář s názvem job_ID (např. 11808203.meta-pbs.metacentrum.cz), který obsahuje několik souborů. Důležité jsou zejména

job_ID.SC - kopie skriptu předaného příkazu qsub
job_ID.ER - standardní výstup úlohy (STDOUT)
job_ID.OU - standardní chybový výstup úlohy (STDERR)

Více informací je k dispozici v dokumentaci: https://wiki.metacentrum.cz/wiki/PBS_get_job_history


3) Nastavení paměti na GPU kartách

Na GPU kartách mohou nově uživatelé specifikovat, kolik nejméně paměti musí mít GPU karta k dispozici. K tomu slouží parametr gpu_mem. Například příkaz

qsub -q gpu -l select=1:ncpus=2:ngpus=1:mem=10gb:scratch_local=10gb:gpu_mem=10gb -l walltime=24:0:0

zařídí, aby se úloze přidělil stroj s GPU kartou, která má alespoň 10 GB paměti. 

Více informací je k dispozici v dokumentaci https://wiki.metacentrum.cz/wiki/GPU_stroje

V souvislosti s tím bychom uživatele rádi upozornili, že pro specifikaci GPU karet je vhodnější používat kombinaci parametrů

gpu_mem a cuda_cap než název konkrétního klastru. Prvně uvedený způsob zahrne širší množinu strojů a tím pádem se zkrátí čekání úlohy ve frontě.

 

 

 

 

 


Ivana Křenková, 11. 8. 2022