Nový způsob výpočtu fairshare

Nový způsob výpočtu fairshare

Vážení uživatelé,

rádi bychom vám oznámili, že od od čtvrtka 9. 3. 2023 se mění způsob výpočtu fairshare. Přidáváme nový koeficient s názvem "spec", který bere v úvahu rychlost výpočetního uzlu, na kterém běží úloha.

Dosud se "usage fairshare" počítal jako usage = used_walltime*PE , kde PE je "procesor ekvivalent" vyjadřující kolik zdrojů (ncpus, mem, scratch, gpu...) si uživatel na stroji alokoval.

Nově se bude počítat jako usage = spec*used_walltime*PE, kde "spec" značí koeficient, který vystihuje výkon hlavního uzlu (spec na jádro), na kterém běží úloha. Tento koeficient nabývá hodnot od 3 do 10.

Doufáme, že vám tato změna umožní ještě efektivnější využití našich výpočetních zdrojů. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Ivana Křenková, 7. 3. 2023