Úpravy v prostředí Open OnDemand

Úpravy v prostředí Open OnDemand

Vážení uživatelé,

Provedli jsme změnu ve službě Open OnDemand (OOD), kdy se nově OOD úlohy spouštějí také na clusterech, které nemají výchozí home na poli brno2. Z toho důvodu se může stát, že již existující data, historie příkazu, atd. z pole brno2 nebudou dostupná v nové OOD úloze, pokud bude spuštěna na stroji s jiným /home.

Pro přístup k původním datům na poli brno2 bude nutné nastavit symbolický odkaz na pole nové. Příklad níže nastavuje symbolický odkaz pro historii programu R.
ln -s /storage/brno2/home/user_name/.Rhistory /storage/new_location/home/user_name/.Rhistory

Vaše MetaCentrum

 


Ivana Křenková, 13. 5. 2024