Neplánovaný výpadek napájení na sále v Brně, možná stálá nefunkčnost některých služeb (licenční server, portál)

15. 8. 2014 14:45 - 22:00 - Neplánovaný výpadek napájení na sále v Brně, možná stálá nefunkčnost některých služeb (licenční server, portál)

Vážení uživatelé,

dnes bohužel došlo k dalšímu neplánovanému výpadku napájení, tentokrát na sále ÚVT v Brně. Důsledkem tohoto byla ochromena činnost brněnské části MetaCentra, stejně jako některé centrální služby (plánovač, licenční server, disková úložiště, ...). Úlohy běžící v době výpadku byly bohužel ukončeny.

Většina strojů a služeb by již měla být v provozu, nicméně některé napájecí okruhy se nepodařilo oživit a bude potřeba důkladnější inspekce připojených zařízení a nalezení zkratujících zdrojů -- aktuálně tak některé služby (např. licenční server či část portálu) stále nefungují.

Velmi se omlouváme za způsobené komplikace -- bohužel, v boji "vyšší moc" vs. člověk taháme za kratší konec provazu. :-(

Tom Rebok
MetaCentrum


Tom Rebok, 16. 8. 2014