Dokončení přesunu dat - brno3-cerit v plném provozu

31.10.2014 - Dokončení přesunu dat - brno3-cerit v plném provozu

Dnes dopoledne byl úspěšně dokončen přesun dat diskového úložiště brno3-cerit z Jihlavy -- brno3-cerit je tak navráceno do plného provozu.

Upozornění: Pokud Vám během synchronizace končily úlohy, mohlo se za určitých okolností stát, že jejich výsledky nebyly zkopírovány -- v tomto případě by tato data měla být uložena v původní (jihlavské) lokaci, aktuálně dostupné skrze cestu /auto/jihlava1-cerit/brno3/export/home/$USER (chybějící data si odsud sami zkopírujte na brno3-cerit -- po pár týdnech je z jihlavského úložiště smažeme).

S přáním úspěšných výpočtů
Tom Rebok.


Tom Rebok, 31. 10. 2014