Potenciální problém se zápisem do paměti na clusteru zebra

- Potenciální problém se zápisem do paměti na clusteru zebra

Vážení uživatelé,

po přestěhování uzlů SMP clusteru zewura (nyní přejmenovaných na zebra1-12) na nový sál jsme na několika uzlech při těžkých zátěžových testech narazili na ojedinělé chyby paměti -- při specifické velmi intenzivní zátěži jedním z paměťových testů může dojít k selhání zápisu. Chyby nejsou reprodukovatelné, vyskytly se i při několikadenních testech jen velmi zřídka a považujeme za téměř vyloučené, že se mohou projevit v normálním provozu. Dodavatele jsme na toto chování upozornili a problém se jeho technická podpora snaží přesněji diagnostikovat.

Jednotlivé uzlu postupně vracíme do provozu k dispozici uživatelům; přestože nečekáme problémy, prosíme o hlášení jakéhokoliv podezřelého chování clusteru.

Velmi se omlouváme za způsobené komplikace.

Ivana Křenková
MetaCentrum & CERIT-SC.


Ivana Křenková, 9. 12. 2014