2019

 zelena-tab-2019

MetaCentrum mělo na konci roku 2019 2185 uživatelů s aktivním účtem. Pro srovnání, koncem roku 2018 mělo v MetaCentru účet 2020 uživatelů. Ke cloudovému prostředí MetaCloud bylo registrováno 258 projektových skupin uživatelů z českých akademických a výzkumných institucí a 114 ze zahraničí. Do prostředí Hadoop mělo přístup 162 (157) uživatelů.

Meziročně vzrostl počet CPU jader zapojených v národním výpočetním prostředí MetaVO (grid+ cloud) na 22334 CPU jader (vloni 17860), z toho 9864 CPU jader patřilo CESNETu a 5390 CPU jader Centru CERIT-SC. Zbývajících 7086 CPU jader vlastnily univerzity, Akademie věd ČR a velké projekty.

V roce 2019 uživatelé MetaVO a MetaCentrum cloudu propočítali celkem 13129 CPU let (11302 v roce 2018).

Do mezinárodní výpočetní infrastruktury EGI byly v dávkovém režimu (HPC) zapojené zdroje CESNETU (496 CPU jader) a FZÚ AV ČR (3904 CPU jader) a část kapacity MetaCentrum Cloudu bylo poskytnuto v EGI FedCloudu (zdroje CERIT-SC).

Vlastníci zdrojů

V MetaCentrum NGI jsou zapojeny tři skupiny zdrojů.

resource-centra-2019

 

 

MetaVO včetně PBS, MetaCloudu, Hadoop a ELIXIR (bez strojů zapojených do EGI), prosinec 2019

 

Statistiky využití zdrojů MetaVO

Využití strojů v dávkovém systému PBS

Následující graf ukazuje průměrné vytížení výpočetních clusterů a strojů v MetaVO v roce 2019. Základem pro výpočet průměrného vytížení (100%) je celkový počet dostupných CPU-core-seconds mínus počet CPU-core-seconds strojů, které nebyly v provozu. Rezervované stroje jsou započítané tak, jako by byly plně využity, bez ohledu na jejich skutečné využití. Údaj v závorce udává počet CPU v clusteru na konci roku. Nula značí, že cluster byl v průběhu roku vyřazen.

Průměrné vytížení volně dostupných strojů v MetaCentru se pohybovalo mezi 65 a 95 %. Vytížení okolo 70% je optimální, vyšší vytížení již znamená faktickou saturaci a způsobuje delší doby čekání úloh ve frontě. Nižší hodnoty vytížení vykazují stroje, které byly do MetaCentra zapojeny až v průběhu sledovaného období nebo jsou unikátní, vyhrazené pro specifický typ výpočtů nebo vyhrazené pro některou skupinu.

 

2018 -- Počet úloh a doba čekání na spuštění podle jejich předpokládané doby trvání. Kratších úloh přichází do PBS systému mnohem více než dlouhých a čekají na spuštění kratší dobu, což je žádoucí chování celého sysému. Nejvíce úloh mělo předpokládanou dobu běhu v rozmezí 4-24 hodin. Nejméně bylo úloh s délkou trvání více než 2 týdny a průměrně čekaly na spuštění nejdéle.

ulohy-fronty-cekani2019

Průměrná doba čekání ve frontách rozřazených podle předpokládané doby běhu úlohy potvrzuje, že nejkratší úlohy čekají na spuštění nejkratší dobu, nejsnáze se v PBS systému umísťují (vyplňují volná místa). 

cekani-kratke-fronty2019

 cekani-dlouhe-fronty2019

cekani-gpu-fronty2019

 

Počet CPU jader, počet úloh a propočítaný čas v jednotlivých letech.

vyuziti-2019-ulohy-cas-cpu

 Následující graf ukazuje průměrnou dobu čekání dle požadavků na velikost paměti a počet CPU jader. Nejméně dlouho čekají na spuštění úlohy požadující málo jader a relativně málo paměti.

cekani-uloh-ram-cpu2019

Počty úloh podle požadavků na paměť a CPU vyjadřuje následující graf.

pocet-uloh-ram-cpu2019

 MetaCentrum Cloud

 

Uživatelé

Využití MetaCentra organizacemi (Meta VO, PBS)

organizace_cas2019

 

Následující graf ukazuje počty uživatelských publikací s poděkováním e-infrastruktuře vykázaných v systému Perun (modrý sloupec) a převzatých z veřejné databáze Web of Science (WoS, oranžový sloupec). V Perunovi evidujeme všechny typy publikací, včetně publikací neimportovaných do RIVu, proto jich je více než publikací evidovaných v databázi WoS, ve které jsou zahrnuté pouze kvalitní bodované publikace. Za rok 2019 byla data k publikacím posbírána už na začátku ledna, předpokládáme nárůst v počtu publikací vykázaných v roce 2019, uživatelé je do systému Perun v kládají až s výroční zprávou. Také ve WoS se některé publikace z konce roku objevují se zpožděním.

publikace

 

TOP organizace dle počtu publikací s poděkováním MetaCentru /CERIT-SC za využití infrastruktury (zdroj WoS)

publikace-organizace

 

TOP uživatelské publikace s poděkováním podle vědních oborů (zdroj WoS)

publikace-research-areas

 

 Typy uživatelských publikací s poděkováním (zdroj WoS)

 

 publikace-type

 Seznam publikací s poděkováním MetaCentru (201, 9zdroj WoS)

 

 Využití MetaCloud

 

 

 

 

 

 

ELIXIR-CZ

Průměrná doba čekání (v hodinách) na spuštění úlohy na strojích elmo dle nároku příchozích požadavků.

elixir-cekani-dle-cpu-ram

Počty úloh dle požadavků na počet CPU a RAM 

elixir-pocet-uloh-ram-cpu

Vytížení strojů vlastníka ELIXIR-CZ zapojených v PBS

elmo1.hw.elixir-czech.cz

elmo2.hw.elixir-czech.cz

elmo3.hw.elixir-czech.cz

elmo4.hw.elixir-czech.cz

elmo5.hw.elixir-czech.cz

 

Vytížení clusteru elmo5 částečně vyhrazeného pro RE Galaxír:

elixir-elmo5-vytizeni

 

Využití dedikovaných strojů pro službu RE Galaxy (11 strojů po 32 CPU, 350 CPU jader celkem)

re-galaxy-vytizeni

Propočítaný čas úlohami z RE Galaxy. Modrá část znázorňuje období, kdy RE Galaxy běžela na dedikovaném výpočetním clusteru Centra CERIT-SC, červená část je po migraci na dedikované vlastní stroje projektu ELIXIR-CZ.

 elixir-cpu-dny-elmo

Průměrná doba čekání úloh na spuštění přicházejících ze služby z RE Galaxy v PBS systému. Modrá část znázorňuje období, kdy RE Galaxy běžela na dedikovaném výpočetním clusteru Centra CERIT-SC, červená část je po migraci na dedikované vlastní stroje projektu ELIXIR-CZ.

 re-galaxy-cekani

Počty příchozích úloh do PBS z RE Galaxy (denní průměry). Modrá část znázorňuje období, kdy RE Galaxy běžela na dedikovaném výpočetním clusteru Centra CERIT-SC, červená část je po migraci na dedikované vlastní stroje projektu ELIXIR-CZ.

 re-galaxy-pocty-uloh

Úložné prostory

Meziročně opět vzrostlo zaplnění diskových polích v MetaCentru i v CERIT-SC. Mimo to, se podařilo integrovat diskové pole jiných vlastníků do infrastruktury MetaCentra (CEITEC, ELIXIR). Přístup na taková pole je dedikován vlastníkům, po dohodě s nimi může býrt přístupný i pro další uživatele.

disks2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední změna:2020-06-16 17:40:33